You are currently viewing Wigilijka on-line

Wigilijka on-line

Kiedy: 11 grudnia b. r.
Czas: od 15:55 do 18:05
Gdzie: wirtualna harcówka gdzieś w sieci

43 zgłoszonych uczestników!
3 nieobecni – usprawiedliwieni
W programie jest przedstawienie prezentu, tego który otrzymaliście, formą wierszyka. Dla usprawinienia tego procesu wstawiamy spis uczestników w kolejności, w jakiej będziecie się włanczali do transmisji.

Zalecenia techniczne:
– wchodząc do pokoju, wyłącz mikrofon
– włącz kamerę, jeżeli masz ją do dyspozycji
– w Ustawieniach włącz usposobienie monitora na Automatyczne a ilość uczestników na 42 osoby
– swoje wnioski wpisuj do czatu, nie włanczaj mikrofonu
– dotrzymuj imstrukcje wodzirejek
Dziękujemy: Asia i Doda

Dodaj komentarz